הדף היומי מסכת מעילה דף ח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מתי מועלים בחטאת העוף?

האם חטאת העוף מקבלת טומאה?
ומה למדנו מהפסוק "והנשאר"?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מעילה דף ח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים