הדף היומי מסכת מעילה דף ו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם יש מעילה לפני זריקת הדם?

האם יש מעילה בנותר?
ומה אמר רב אסי בשם חבריו שבגולה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מעילה דף ו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים