הדף היומי מסכת מעילה דף ה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם יש מעילה בפיגול?

מהי "שעת התר לכהנים"?
ומה אמר בר קפרא לבר פדת?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מעילה דף ה

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים