הדף היומי מסכת מעילה דף ב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

שחיטת קדשים בצד דרום, האם פוסלת לגמרי?

קרבן שמת, האם מועלים בו? והאם יתכן מעילה מדרבנן?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מעילה דף ב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים