הדף היומי מסכת מנחות דף מד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

אורח, האם חייב במזוזה?

איזו מצוה היא סגולה לאריכות ימים?
ומהם סימני חלזון התכלת?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מנחות דף מד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים