הדף היומי מסכת מנחות דף לח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

אדם שיש לו רק ציצית תכלת, האם כשרה?

האם קשרי הציצית מעכבים?
ומדוע לא הורשה שמואל לשבת על מקומו?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מנחות דף לח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים