הדף היומי מסכת מנחות דף לז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

למי נולד תינוק בעל שני ראשים?

שמאלי, באיזו יד מניח תפילין?
ומה אירע לציציותיו של מר בר רב אשי?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מנחות דף לז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים