הדף היומי מסכת מנחות דף לד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזו רגל אדם מגביה תחילה?

האם אפשר לכתוב מזוזה ישירות על הדלת?
ומהו "קוצו של יו"ד"?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מנחות דף לד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים