הדף היומי מסכת מנחות דף לג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

באיזה גובה של הדלת מציבים את המזוזה?

מה הדין במזוזה הכתובה על שני חתיכות קלף?
וכיצד הקב"ה שומר את עם ישראל?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מנחות דף לג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים