הדף היומי מסכת מנחות דף כג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה דינה של מצה מתובלת?

מה הדין קומץ שנסחט?
וכיצד נבלה יכולה להיטהר?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מנחות דף כג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים