הדף היומי מסכת מנחות דף י

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה הקשר בין יד, רגל, ואוזן?

האם אפשר לקמוץ מנחה ביד שמאל?
ואיזה קרבן אפשר להקריבו בימין וגם בשמאל?

דף י עמוד א
* לדעת רבא: המקור לכך שאם קמץ בשמאל פסול הוא מגזירה שוה "יד" "יד" מ"בהן ידו הימנית" האמור במצורע.
* כל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה.
* לדעת חכמים: כל עבודה המעכבת כפרה שנאמר בה "אצבע" או "כהונה" נעשית בימין דוקא.
* לדעת רבי שמעון: כל עבודה שנאמר בה "אצבע" נעשית בימין.

דף י עמוד ב
* קיבל או זרק את הדם ביד שמאל - הקרבן כשר לדעת רבי שמעון.
* לדעת רבא למסקנה: יש 2 מקורות המלמדים שקמיצה צריכה להיות ביד ימין ("כהונה", וגזירה שוה "יד" "יד") - אחד ל"קומץ" ואחד ל"קידוש קומץ".
* לדעת רבי שמעון: הגזירה שוה של "יד" יד" באה ללמד שאף קמיצת מנחת חוטא צריכה להיעשות ביד ימין.

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מנחות דף י

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים