הדף היומי מסכת מנחות דף יז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזה דבר תורה היה חשוב ביותר בעיני רב המנונא?

מה הדין בשוחט קרבן על דעת לשתות מדמו?
ומה אמרו "חריפי דפומבדיתא"?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מנחות דף יז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים