הדף היומי מסכת מנחות דף ד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע משליכים מטבעות בים המלח?

מהי "גזירה שווה למחצה"?
ומדוע מיאן רבי אושעיא בכל התירוצים?

דף ד עמוד א
* מנחת קנאות מותרה נדבה (נלמד בגזירה שוה מחטאת).
* אין גזירה שוה למחצה.
* המקור לכך שמנחת חוטא ומנחת קנאות פסולין שלא לשמן הוא מהמילה "היא".
* אשם שניתק לרעייה ושחטו סתם - כשר לשום עולה.
* לדעת רב: מנחת העומר שקמצה שלא לשמה פסולה.

דף ד עמוד ב
* לדעת רב: אשם נזיר ואשם מצורע ששחטן שלא לשמן פסולין.
* הגמרא מבררת מדוע לדעת רב דין מנחת העומר שקמצה שלא לשמה לא מוזכר במשנה הראשונה במסכת מנחות, ומדוע דין אשם נזיר ואשם מצורע ששחטן שלא לשמן לא מוזכר במשנה הראשונה במסכת זבחים.

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מנחות דף ד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים