הדף היומי מסכת מנחות דף ג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזו מחשבה אינה פוסלת?

האם ניתן להבחין בין עגל רך לעגל בוגר?
וכיצד מבדילים בין איל שחור לשעיר עיזים?

דף ג עמוד א
* הגמרא ממשיכה לאורך כל העמוד לדון בתירוצו של רבה (שבעמוד הקודם)לסתירה בדעת רבי שמעון.
* קרבן פסח - בן שנה, קרבן אשם - בן 2 שנים, קרבן אשם נזיר ואשם מצורע - בן שנה.

דף ג עמוד ב
* רבא מתרץ את הסתירה בדעת רבי שמעון כך: הברייתא הראשונה עוסקת ב"קומץ מנחה לשום מנחה" והברייתא השניה עוסקת ב"קומץ מנחה לשום זבח מנחה".
* רב אשי מתרץ את הסתירה בדעת רבי שמעון כך: הברייתא הראשונה עוסקת ב"קומץ מחבת לשום מרחשת" והברייתא השניה עוסקת ב"קומץ מנחת מחבת לשום מנחת מרחשת".
* מחשבה שניכרת שהוא מכזב - לדעת רבה: לא פוסלת, ולדעת רבא ורב אשי: כן פוסלת.

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מנחות דף ג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים