הדף היומי מסכת מכות דף י

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד הצליח מלאך המות להרוג את רב חסדא?

באיזו עיר אסור לפרוס מצודות?
האם יתכן מי שלא רצח, וחייב גלות לעיר מקלט?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במכות דף י'.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים