הדף היומי מסכת מכות דף יח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע היה הכהן מניח את ידיו מתחת ידי היהודי?

איך יתכן שעוברים חמש עבירות באכילת קרבן אחד?
האם מביאים ביכורים אחרי סוכות?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במכות דף י"ח.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים