הדף היומי מסכת מכות דף יז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

במה היתה גדלותו של רבי שמעון?

על מה לא נחשדו עמי הארץ?
האם לחיטה בודדת יש חשיבות?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במכות דף י"ז.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים