הדף היומי מסכת מכות דף יד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע הגיעו שני התנאים לאיטליז?

האם תשובה מכפרת על כרת?
מיהו "רשע בן רשע"?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במכות דף י"ד.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים