הדף היומי מסכת מכות דף טז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כמה מלקות מקבל מי שאכל נמלה?

הכה את שני הוריו, כמה עבירות עבר?
לאיזה נדר אין התרה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במכות דף ט"ז.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים