הדף היומי מסכת מכות דף טו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

על מה נשבע רבה?

מהי התראת ספק?
ומדוע רק כהן מקבל מלקות?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במכות דף ט"ו.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים