הדף היומי מסכת מידות דף לז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד יתכן שנכנסו ישראלים לקודש הקדשים?

מדוע נקרא בית המקדש "אריאל"?
ומי היו יושבים בלשכת הגזית?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מידות דף לז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים