הדף היומי מסכת מידות דף לד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה הנס שאירע בשער ניקנור?

היכן היו הלויים מחביאים את כלי השיר? ומהיכן עתידים המים לנבוע לעתיד לבוא?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מידות דף לד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים