הדף היומי מסכת כריתות דף כ

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

התכוון ללקט בשבת ענבים וליקט תאנים, האם חייב?

כיצד יתכן שיהיה אדם "מבעיר" ו"מכבה" בנשימה אחת?
ואיזה דם מותר באכילה מדאורייתא?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת כריתות דף כ

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים