הדף היומי מסכת כריתות דף כח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע צווחה העזרה של בית המקדש?

האב והאם, את מי צריך לכבד קודם?
וכיצד היתה מפלתו של יששכר איש כפר ברקאי?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת כריתות דף כח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים