הדף היומי מסכת כריתות דף כו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע יולדת מביאה קרבן, והרי לא חטאה?

איזה קרבן מגן מפני הייסורים? ואיזה קרבן ראוי לכפר על יוצאי מצרים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת כריתות דף כו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים