הדף היומי מסכת כריתות דף כא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד יתכן שיהיה מותר ללבוש בגד חולין, מצמר ופשתים יחדיו?

האם בצק עוצר את הטומאה? ואיזה משקה מותר בשתייה רק אם יש בו קשקשים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת כריתות דף כא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים