הדף היומי מסכת כריתות דף יט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה התכוון רבי יוסי באומרו "דקדקתם אחרי"?

האם יתכן שיהיה אדם חייב חטאת על עשיית מצוה?
והיכן מצינו יחדיו שני תנאים ששמם רבי שמעון?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת כריתות דף יט

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים