הדף היומי מסכת כריתות דף יג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע סירב רב אשי לפסוק הלכה ביום טוב?

כיצד יתכן פירות שאכילתן משכרת?
ומי נקרא "טובינא דחכימי"?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת כריתות דף יג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים