הדף היומי מסכת כריתות דף יב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כמה נחשבת שהייה באמצע האכילה?

האם יש "מיגו" להפטר מקרבן?
וכיצד יתכן שאדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת כריתות דף יב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים