הדף היומי מסכת כריתות דף יא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי היו המפקחים על המלקות?

מהי "שפחה נחרפת"?
ומנין שדיברה תורה כלשון בני אדם?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת כריתות דף יא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים