הדף היומי מסכת כריתות דף טו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה עשו התנאים באיטליז?

מיהו "רשיעא בר רשיעא"?
וכיצד היו מוכי שחין יכולים לאכול בקרבן הפסח?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת כריתות דף טו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים