הדף היומי מסכת כריתות דף ח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזה קרבן מקריב גר שהתגייר?

במה מועילה הקרבת חצי קן?
וכיצד הוריד רבי שמעון בן גמליאל את מחיר העופות?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת כריתות דף ח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים