הדף היומי מסכת כריתות דף ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

באיזה רגע יום הכיפורים מכפר?

מהו מגדף?
וכיצד יתכן שמותר לישראל ליהנות משמן של תרומה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת כריתות דף ז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים