הדף היומי מסכת כריתות דף ו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה המקור לסימנים שאוכלים בראש השנה?

מדוע טוב ללמוד תורה על יד הנחל?
ומה היו עושים בקטורת אחת לשבעים שנה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת כריתות דף ו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים