הדף היומי מסכת כריתות דף ד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

על מי גיחכו בארץ ישראל?

מדוע נאמר בתורה לגבי חלב "שור וכשב ועז"?
ובמה חולין חמור יותר מקדשים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת כריתות דף ד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים