הדף היומי מסכת חולין דף קמ

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם יש שילוח הקן בציפור מעופפת ולא רובצת?

האם ציפורי עיר הנדחת טעונות שילוח?
ומה הדין במיני ציפורים שהזכר דוגר עליהן?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קמ

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים