הדף היומי מסכת חולין דף קמב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזו טרגדיה ראה רבי יעקב?

איזו מצווה היא סגולה לאריכות ימים?
ומה הפירוש "למען ייטב לך"?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קמב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים