הדף היומי מסכת חולין דף קלט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מצא קן בשמים, מה דינו?

ציפור שקיננה בראשו של אדם, מה דינה?
ומדוע הרגו אנשי הורדוס את היונה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קלט

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים