הדף היומי מסכת חולין דף קלח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

ממה היתה עשויה הכיפה שבראש הכהן הגדול?

האם נוהג שילוח הקן בברווזים?
והאם יש שילוח הקן בתרנגולת?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קלח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים