הדף היומי מסכת חולין דף קלג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע לא היה אביי נושא את כפיו?

מי אכל לשון בחרדל?
ומנין שאין להאמין לגוי?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קלג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים