הדף היומי מסכת חולין דף קלא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע קנס עזרא את הלויים?

מה עשו ללוי שהיה חוטף את מתנותיו?
ומי היה נותן מתנות כהונה לכהנת?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קלא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים