הדף היומי מסכת חולין דף קכ

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי סובר שאין ערלה בפירות?

מהי 'קיפה'?
ואיזה יין אינו מופק מענבים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קכ

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים