הדף היומי מסכת חולין דף קכח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה ההבדל בין אבר מן החי לאבר מן המת?

מה דין המשתחוה לחצי דלעת? ואיזה מאכל מקבל טומאה בכרכים אך לא בכפרים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קכח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים