הדף היומי מסכת חולין דף קיד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה למדנו מ"פרד בן סוסיא אחי פרדה"?

האם מי חלב דינם כחלב?
והאם יש מצוה להציל גוי?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קיד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים