הדף היומי מסכת חולין דף קיב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה אירע לגוזל בעירו של רב חיננא?

למי מגדולי האמוראים היה כלב?
ובאיזה מקרה אסור לאכול דג מלוח?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קיב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים