הדף היומי מסכת חולין דף קז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה השיעור של נטלה לנטילת ידים?

האם מותר לאכול בשקית בלי ליטול ידים?
ולמי מותר לכבס בחול המועד?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים