הדף היומי מסכת חולין דף קו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מותר ליטול ידיים במים חמים?

ובחמי טבריא?
וכיצד יתכן שאדם נוטל ידיו רק פעם אחת ביום?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף קו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים