הדף היומי מסכת חולין דף צט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזה מאכל שיעור ביטולו "רביעית בסאתיים"?

האם גידים אוסרים את המאכל? ומדוע נשאלה אותה שאלה פעמיים לפני רבי חנינא?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף צט

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים