הדף היומי מסכת חולין דף צח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי היו שני גדולי הדור?

מנין לומדים את דין "בטל בשישים"?
ומה דין ביצה שיש בה אפרוח?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף צח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים