הדף היומי מסכת חולין דף צו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם אפשר להעיד באדם לפי טביעות עין?

למי נפלה הסכין?
ולאיזה בעל חי אין "כף הירך"?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף צו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים